Ind- & Udmeldelse af Folkekirken

En skillevej som går ind i skoven

 

Man kan, i løbet af sit liv, nære et voksende ønske om at melde sig ind eller ud af folkekirken.
Her kan du læse nærmere om dette.

Medlemskab

Medlemmer af Den danske Folkekirke er medlemmer af en kristen kirke. Man opnår medlemskab via dåben. Folkekirken er evangelisk-luthersk. Betegnelsen stammer fra reformationen i 1500-tallet, hvor man i forlængelse af Martin Luthers reformation fremhævede evangeliet i forhold til den katolske kirkes tradition. Medlemsbidraget til folkekirken opkræves som kirkeskat. Det betyder, at børn eller unge uden skattepligtig indkomst ikke betaler medlemsbidrag.
Medlemmer har ret til konfirmation, til at blive gift i kirken og ved livets afslutning til at blive kirkeligt begravet eller bisat.

Indmeldelse

De fleste bliver medlem af folkekirken i forbindelse med deres barnedåb. Hvis du ikke blev døbt som barn, kan du melde dig ind i folkekirken ved at blive døbt som ung eller voksen. Du kan kontakte præsten og aftale nærmere. Voksendåb og dåb af store børn og konfirmander foregår nogle gange ved gudstjenesten, andre gange ved en særlig højtidelighed.​
Hvis du er døbt i en anden kristen kirke, skal du ikke døbes igen for at blive medlem af folkekirken, men kontakte en præst og bede om at blive optaget som medlem.

Anmod om medlemskab

Hvis du gerne vil være medlem af folkekirken, hjælper folkekirken.dk dig gerne på vej. Under fanen: ’Kontakt’ kan man finde en oversigt over sognets præster.

Kun ét medlemskab

Du kan ikke på samme tid være medlem af folkekirken og et andet trossamfund. Slutter du dig til et andet trossamfund, så ophører dit medlemskab af folkekirken. Det sker dog ikke automatisk. Du skal selv melde dig ud.​​

Udmeldelse

Hvis du vil melde dig ud af folkekirken, skal du tage kontakt til præsten eller kirkekontoret i dit sogn. Du kan henvende dig personligt eller skriftligt og skal oplyse dit cpr. nr., hvor og hvornår du er født og døbt. Oplysningerne fremgår af din fødsels- og dåbsattest. Er du under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år, skal du dog selv samtykke i beslutningen.
Udmeldelsen registreres i den elektroniske kirkebog og den bliver automatisk registreret i CPR-registret. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er udtrådt af folkekirken og hvornår det er sket.
Efter udmeldelsen skal du ikke betale kirkeskat. Hvis kirkeskatten alligevel fremgår af din forskudsopgørelse, skal du henvende dig til SKAT, som retter fejlen.
Det koster ikke noget at melde sig ud af folkekirken.

Overvej konsekvenserne, før du melder dig ud

Melder du dig ud af folkekirken, har du ikke længere ret til kirkelige handlinger. Du kan dog godt blive viet i folkekirken, hvis din kommende ægtefælle er medlem, og du kan også få dit barn døbt, selv om du ikke selv er medlem af folkekirken.
Præsten har pligt til at respektere din beslutning, som en tilkendegivelse af, at du ikke ønsker kirkens medvirken ved dine personlige mærkedage. Hvis du ved din død ikke er medlem af folkekirken, ses det altså som et udtryk for, at du ikke ønsker en kirkelig handling. Dine pårørende skal derfor selv stå for højtideligheden omkring din bisættelse eller begravelse. Du bør derfor fortælle dine nærmeste om udmeldelsen og tale med dem om, hvordan du ønsker begravelse eller bisættelse.
Ved de fleste kirkegårde er prisen for gravsted m.v. højere for personer, som ikke ved deres død var medlemmer af folkekirken. Det skyldes, at kirkegårdsdriften delvist finansieres af kirkeskatten, altså af medlemmerne.
Som medlem af folkekirken støtter du også via kirkeskatten en lang række kulturelle og sociale tiltag, som kirken er involveret i. Når du melder dig ud af folkekirken, trækker du samtidig din støtte tilbage til disse tiltag.