Diakoniudvalg

Medlemmer: 

Valkant, Formand

Hanne Laursen, Næstformand

Jacob Nejsum, Sekretær

Anna Jespersen

Gitte Wiendel Jakobsen

Referat:
27.05.2021
27.05.2021