Konfirmation

Byskilt som konfirmationsskilt med kirke, konfirmand og by

 

Konfirmation er et ritual i kirken, der markerer overgangen mellem barndom og ungdom. Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med barnet, som han gav det, da det blev døbt.

Hvad betyder en konfirmation?

Som døbt, får man lov til selv at tage stilling til sin dåb, på vejen mod at blive voksen. Ved konfirmation kan man sige at Gud bekræfter sit ja til konfirmanden og siger, at han holder, hvad han lovede til konfirmandens dåb.
For at blive konfirmeret skal du:
    • være døbt med den kristne dåb
    • have fulgt konfirmationsforberedelse
    • være fortrolig med den kristne børnelærdom
    • være fortrolig med folkekirkens gudstjeneste
Som konfirmand gentager man dåbens 'ja' med sit 'ja' til den kristne tro, og bliver velsignet.

Hvis man ikke er døbt

Hvis man vil konfirmeres, skal man først være døbt.
Hvis man ikke er døbt, skal man henvende sig til sin præst, og aftale et tidspunkt for en dåb. Dette skal ske i overensstemmelse med ens forældre eller den, der har forældremyndigheden over én. Efterfølgende skal forældrene kontakte kirkekontoret med oplysninger om faddere (se afsnit om Fødsel og dåb).

Døbt i en anden kirke?

Hvis man er døbt i et andet kristent trossamfund i Danmark eller udlandet, skal man ikke døbes igen i folkekirken for at blive konfirmeret. Man skal bare have sin dåbsattest med og vise den til præsten, når man begynder på konfirmationsforberedelsen. Ved konfirmationen bliver man så medlem af folkekirken. Ens forældre eller den, der har forældremyndigheden, skal være indforståede hermed.

Hvornår er man fortrolig med kristen børnelærdom?

Godt spørgsmål! Man bliver aldrig færdiguddannet i tro eller fortrolighed med kristendom. Husk, at konfirmandundervisningen ikke slutter med en eksamen. Den slutter med en fest. Der står i den kongelige anordning for konfirmation, at det påhviler præsten at tilse, at betingelserne er opfyldt. Pointen er, at man skal engagere sig og deltage i undervisning og gudstjenester.

Hvor mange gange skal man gå i kirke?

Præsten bestemmer, hvor mange gange, man skal gå i kirke før konfirmationen. Målet er, at man skal være fortrolig med gudstjenesten - altså selv lære den at kende.
Det er ikke det samme som teoretisk viden. Så man skal ikke læse tykke bøger om gudstjenesten. Man skal selv hen i kirken og være med.
Når man er blevet konfirmeret, kender man spillereglerne i en kirke. Så er man altid på hjemmebane og kan være med, når man skal i kirke en anden gang, når man bliver inviteret til bryllup og dåb eller skal til en begravelse.