Begravelse & Bisættelse

 

Ved begravelser og bisættelser er der en håndfuld punkter, som man skal være opmærksom på.
Heldigvis kan sognet altid hjælpe, så man får vejledning til følgende

Dødsfald

I dagene efter et dødsfald skal man desværre, som pårørende midt i sorgen, tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting. De fleste henvender sig til den lokale bedemand, for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse. Ofte er det bedemanden, der henvender sig til kirkekontoret, for at aftale nærmere omkring en evt. handling i en af vores kirker eller i kapellet på kirkegården. Bedemanden sørger også for at anmelde dødsfaldet, der skal registreres inden 2 dage på borger.dk. Dette kan de pårørende også selv gøre. Ligesom de også selv kan henvende sig til kirkekontoret.​

Bisættelse eller begravelse

En kirkelig begravelse eller bisættelse er et afskedsritual og en højtidelighed, hvor de pårørende tager afsked med det familiemedlem eller den ven, som er død. Den grundlæggende forskel på de to ritualer er, at en begravelse afsluttes ved, at kisten bliver sænket i jorden, mens en bisættelse afsluttes ved, at kisten bliver kørt til krematoriet. De pårørende skal således træffe beslutning om, hvorvidt afdøde skal kremeres (bisættelse) eller jordfæstes (begravelse). Nogle gange har afdøde selv ytret ønske om, hvordan det skal foregå. Som udgangspunkt skal de pårørende tage hensyn til dette ønske.​

Ikke medlem af folkekirken

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, ses det som udtryk for, at afdøde ikke ønsker en præsts medvirken. Vedkommende kan således ikke få en kirkelig handling, men kan blive begravet eller bisat fra kapellet på vores kirkegård mod betaling for leje af kapellet. Det er de pårørende selv, der står for ceremonien.
Her kan man eventuelt tale med bedemanden om det praktiske arrangement.
Taksterne for bisættelse/begravelse er forskellige for medlemmer af folkekirken og ikke-medlemmer af folkekirken. ​

Samtale med præsten

Når der er aftalt et tidspunkt for enten bisættelse eller begravelse, bliver de pårørende kontaktet af præsten, der enten kommer på besøg eller har samtale med de pårørende på sit kontor/i Sognegården. Ved samtalen forbereder man begravelsen. Man fortæller præsten om afdøde og vælger salmer. I samtalen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg.