Kirke- & kirkegårdsudvalg

Medlemmer: 

Carina Lykke Sax, Formand

Anette Kjær Lassen, Næstformand

Hanne Juul 

Jan Nørager Sørensen

Klaus H. Christiansen

Pia Schønebeck

Finn Feldbæk

Kjeld Kvist Simonsen, kirkeværge

Referat: 

18.05.2021