Veggerslev Kirke

Veggerslev Kirke

Romansk bygning bestående af tilhuggede granitkvadre opført omkring år 1200. Tårn og våbenhus er sengotiske tid samtidig med at hovedskibet og korets oprindelige bjælkelofter blev erstattet af krydshvælvinger, 1 i koret, 3 i skibet og tårnhvælvingen danner så et samlet kirkerum.

I våbenhuset ser man kirkens oprindelige indgangsportal bestående af 2 store granitsten med overligger tilhuggede i kanten sikkert af stenhuggermester Horder, som også er mester for døbefonten af den karakteristiske djurslandstype. Arbejdet med indgangsportalen er dog påbegyndt og fik aldrig en tilsvarende udformning som man f.eks. ser det i Rimsø kirke, skyldes det mon pengemangel eller sygdom?

Udvendig ved skibets sydøsthjørne er der udvendig indsat et billedkvader forestillende et mandshoved.  Inde i kirken op i koret, er et indvendig hul i muren, som oprindelig blot har været tillukket med en låge.  Igennem denne låge har de spedalske modtaget nadveren.

Kikker man fra kirkens skib mod døren er der i højre dørstolpe rester af gammelt genbrugs egetræ - måske noget af den oprindelige træ- eller stavkirke, som man ville bevare i den "nye" stenkirke.

Alterbordet er oprindeligt muret op af kampesten, altertavlens rammeværk et snedkerarbejde i renæssance, på bagsiden er indskåret initialerne NS SG 1658, samme mester har leveret prædikestolen i enkel renæssansestil.

Alterstagerne er sengotiske fra 1500 tallet.

Alterbilledet er en kopi fra Frederiksborg Slot af maleren Bloch med en scene fra Gethsemane have, malet 1895.

Alterkalk og disk er sølvsmedearbejder fra Randers omkring år 1810.

I tårnrummet gravsten over Dorthee Margrethe Hansdatter Hammer, død 1730 og hendes mand Provst Peder Hansen Riese.

Orglet har 4 stemmer, bygget af Frobenius år 1962 samtidig med at kirken blev istandsat indvendig.

Kirkens dåbsfad er fra 1800 tallet med relieffer efter Lor. Frølich.

Kirkens sidste nyerhvervelse er kirkeskibet en skibsmodel af typen Baltimore Clipper fra slutningen af 1700 tallet. Modellen er bygget af en tidligere fisker fra Sebbersund og ophængt 3.6.1984 som en anonym gave til kirken.