Voldby Kirke

Voldby Kirke

Kirkebygningen:

Den ældste del af kirken, dvs. koret, skibet og tårnunderdelen, er opført i kridtsten i romansk tid omkring 1200. Udvendig er murene udsmykket med store blændarkader.

Indvendig ses fra kirkens ældste tid 2 skydeskår i tårunderdelens mur. De fremstår nu som tilmurede nicher.

I gotisk tid, efte 1300, blev kirken ombygget. Triumfbuen mellem kor og skib blev brudt ned og kirkens kor erstattet af et langhuskor. Skibets mure blev forhøjet med munkesten og kirken forsynet med krydshvælv, som hviler direkte på murene.

Noget senere, måske i slutningen af 1400-tallet, fik tårnet sin nuværende skikkelse, og våbenhus og sakristi blev opført. På kirkens sydside, øst for våbenhuset, var der indtil 1805 endnu et kapel, formodentlig også opført i middelalderen.

Kalkmalerierne:

Kirkens kalkmalerier fra ca. 1520 er fremdraget i 1891:

Øverst i koret: Rankedekorationer og geometriske figurer og Århus-bispen Jens Iversen Langes våben.

Første fags hvælv: Fire engle med de fire evangelistsymboler indtegenet på våbenskjolde.

Andet fags hvælv: I østkappen er det ældste billede i Danmark af et krigsskib. (sammenlign med skitsen nede på tårnrummets nordvæg. Skitsen synes mere sødygtig)

I nord- og sydkapperne er der nogle groteske fantasivæsner. En kantaur, en hane, et hoved uden krop og en krop uden hoved. Selvom de groteske fantasivæsner alle har krone på, behøver billederne ikke at have haft socialt sigte. hensigten kan måske have været rent religiøs eller moralsk formaning i form af nogle krasse skræmmebilleder mod synder og laster.

I vestkappen ses det klassiske uskyldsymbol, enhjørningen i kamp mod løven. Enhjørningen er et symbol på Kristus og løven på ondskaben.

Tredje fags hvælv: Der har været kalkmalerier, men de var så uanstændige, så man ikke ønskede dem fremdraget i 1891.

Kirken har i det hele taget meget rigt udstyret med endnu flere kalkmalerier.