Grenaa Sogn

Grenaa Sogn dækker over to kirker:
Grenaa Kirke og Simon Peters Kirke

Sogn: Grenaa Sogn 
Stift: Århus Stift 


Folketal: 

I Grenaa Sogn er der pr. 1. januar 2019 ca. 13.556 indbyggere, hvoraf ca. 11.170 er medlemmer af Den Danske Folkekirke.

Kirkegang: 

Der er god kirkegang i begge kirker med mange altergæster. I foråret 2017 har sognets præster konfirmeret børn fra tre skoler, fordelt på 7 klasser. Der afholdes lørdagsdåb i Simon Peters Kirke første lørdag i måneden. Sognet har mange bisættelser/begravelser i løbet af året. 

Menighedsrådet: 

Der sidder 9 valgte medlemmer i Grenaa Menighedsråd. Der har været afholdt valg i november 2020. 
Grenaa Menighedsråd er et engageret menighedsråd, der med den seneste konstellation sænkede gennemsnitsalderen på medlemmerne med næsten 10 år. Der er således flere medlemmer, der er på arbejdsmarkedet. 

Arbejdsforhold: 

Grenaa sogn er en del af Fornæs Pastorat og har to sognepræster på fuldtid samt provsten på halv tid knyttet primært til Grenaa by.
Pastoratets seks præster fordeler konfirmationerne imellem sig. Pastoratets præster deltager alle i betjeningen af Grenaa sogns begravelser og bisættelser. 
De kirkelige handlinger fordeles som udgangspunkt fra kirkekontoret, hvor der er ansat to kordegne. 
I begge kirker er der ansat kirketjener og organist. 
Kirkesangeren synger begge steder. 
På kirkegården er ansat seks personer, herunder en kirkegårdsleder. 
I Sognegården, der indeholder kirkekontor, mødelokaler og lokaler til undervisning af konfirmander, er der ansat en kirketjener. Kirke- og kulturmedarbejderen underviser bl.a. minikonfirmander (3. klasse)fra byens tre skoler. Ud over ovenstående har Grenaa Sogn en klokkenist og et juniorkor og pigekor på ca. 15 medlemmer. Grenaa Gospelkor holder også til i sognet på ca. 115 sangglade medlemmere. 

Sognegård:

Grenaa Menighedsråd indviede i 2009 en ny sognegård, hvor der er plads til alle de aktiviteter, som sognet selv står som arrangør af, bl.a. spaghettigudstjenester, sogneeftermiddage, filmaftener, Sognets Dag, etc. 
Endvidere er der flere foreninger med et kristent tilhørsforhold, der holder møder i Sognegården. Der er ganske stor aktivitet i både kirker og sognegård.