Gudstjenesteudvalg

Medlemmer:

Anette Kjær Lassen, Formand 

Carina Lykke Sax, Næstformand

Sigrid Marcussen, Sekretær 

Lars Seeberg 

Kjeld Kvist Simonsen

Referat :

17.05.2021