Bryllup & Kirkelig velsignelse

 

Et bryllup er ceremonien ved indgåelse af ægteskab.
Hovedpersonerne er bruden og brudgommen, og selve indgåelsen af ægteskabet kaldes en vielse.

Bryllup i Kirkerne

Hvis I ønsker at blive viet i en af vore kirker, skal I henvende jer til kirkekontoret på 86 32 14 15, tryk 1 eller på mail til grenaa.sogn@km.dk, for at aftale en dato. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller begge er medlem. Når I har aftalt en dato for brylluppet, får I tilsendt et brev, hvori der står flere oplysninger om, hvordan I skal forholde jer. Der står også at I skal kontakte præsten for at aftale et tidspunkt for en samtale inden vielsen. 

Prøvelsesattest

Før vielsen skal I have en prøvelsesattest fra kommunen. I skal udfylde en ægteskabserklæring på borger.dk for at få prøvelsesattesten. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. f.eks. at I ikke er gift med en anden. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder. Når I modtager prøvelsesattesten i jeres e-boks, skal I skrive den ud og aflevere den på kirkekontoret.

Navneændring i forbindelse med vielse

Hvis en af jer eller I begge, ønsker at ændre jeres navn i forbindelse med vielsen, skal I ansøge om det på borger.dk. I kan som hovedregel få hinandens mellem- og/eller efternavne. Indtil tre måneder efter vielsen er det gratis at få foretaget navneændring. For at en navneændring i forbindelse med en vielse er gratis, skal der være navnesammenfald, f.eks. ens efternavne.

Vidner

Vielsen har juridisk gyldighed. Derfor skal der være to vidner til stede under brylluppet. Vidnernes navne og adresser noteres i den elektroniske kirkebog. Det kan f.eks. være to familiemedlemmer, som er til stede i kirken på dagen.

Kirkelig velsignelse

Hvis man er viet på rådhuset eller et andet sted end i kirken, kan man få en kirkelig velsignelse i folkekirken. Dette sker ved henvendelse til kirkekontoret som ovenfor. En kirkelig velsignelse minder meget om et kirkebryllup, dog siger man ikke ja til hinanden igen, men bekræfter sit ja foran Gud og menigheden.
Et kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par
Ved vielsen siger parret ja til at leve sammen som ægtepar og til at elske og ære hinanden.

Velsignelse af brudeparret

Vielsestalen handler ofte om kærlighed fra Gud og kærlighed mellem mennesker. Talen kan også handle om velsignelsen som det særlige, der sker ved vielsen i kirken. I velsignelsen får brudeparret styrke fra Gud, som er den, der er større end os selv og vores kærlighed.

Ved et kirkebryllup læses der fra Bibelen og det giver mening at tale om tilgivelse, pligt, troskab og barmhjertighed.
Mange oplever, at det giver en særlig mening at sige 'ja' til hinanden i kirken, fordi vi også deler andre store øjeblikke i livet her; både de glædelige og de triste.

Et bryllup med tro, håb og kærlighed

Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et bryllup i kirken foregår som en gudstjeneste med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler altså også om kristen tro, håb og kærlighed. I kirken bruger vi store ord om kærligheden. I bønnerne beder vi Gud om at styrke og bevare kærligheden mellem de to, som er blevet gift. Og vi takker for Guds kærlighed til os og for kærligheden mellem os.