Simon Peters Kirke

Simon Peters Kirke på Søgade 33 i Grenaa

En rummelig lille kirke

Simon Peters Kirke er beliggende ved havnen, på adressen Søgade 33, i en nedlagt villa/skole. Den blev erhvervet i 1957 af menighedsrådet. Den er istandsat løbende, senest i 2013. Der er ca. 50 siddepladser. Simon Peters Kirke har gudstjenester hver anden søndag enten kl. 9.30 eller 16.00.

Bygningen Søgade 33 blev opført i 1912 som "Grenaa Havns Forskole". Den betjente de to yngste årgange skolebørn boende på Grenaa havn. Ved opførelsen af Østre Skole i 1950 blev bygningen Søgade 33 ledig. Samtidig var der et ønske om en kirke i havneområdet, og "Komité til opførelse af en kirke ved Grenaa Havn" blev dannet. Man købte Søgade 33 af Grenaa kommune for 25.000 kr. ​

Søgade 33 var tænkt som en midlertidig kirke, indtil en større kunne opføres. Derfor blev Simon Peters Kirke indrettet ganske spartansk for indsamlede midler, og kirkerummets dominerende dekorationer - alterets gyldne kors, den syvarmede lysestage, de to enkeltstager - er alle gaver skænket af lokale folk. Kirkeskibet er en gave fra skibsbygger Niels Vester.

Lysekronen er bygget over et stort skibsrat, som en fisker skænkede til kirken. Rattet stammer fra færøtrawleren "BAKUR", der efter sin historiske indsats i Klaksvig blev ophugget i Grenaa. Rattet er bearbejdet til formålet af skibsbygmester Jens Vester.

I 1988 blev kirkerummet restaureret og der blev indsat et kirkeorgel. I 2007 blev våbenhuset restaureret. Som årene gik, blev der aldrig penge til at virkeliggøre datidens drøm om en "rigtig" kirke ved havnen.

Nu i dag er Simon Peters Kirke Grenaa Havns rigtige kirke, der bl.a., byder på: søndages gudstjenester, Suppe og Foredrag, Fiske- & Risengrødsgudstjeneste – og en af de vigtigste tilbud: Simon Peters Café.

Simon Peters Café er en hyggelig social café der byder på kaffe og snak hver fredag fra 10.00-11.30 Gratis kaffe, Ingen tilmelding, Hyggeligt samvær – Alle er velkommen.