Grenaa Sogns Menighedsråd

Grenaa Kirke og Simon Peters Kirke bliver ledet af et fælles menighedsråd.
Det er sammensat af frivillige, som vælges for en periode af fire år. 
Menighedsrådet udgør den lokale kirkes ledelse og har sammen med kirkens ansatte ansvarfor
at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst.

Dertil har menighedrådet ansvar for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper undtagen præsterne.
Menighedsrådet spiller også en central rolle ved ansættelsen af præster.

For at blive valgt til Grenaa sogns menighedsråd skal du være medlem af folkekirken og tilhøre Grenaa sogn. 
Rådet mødes normalt en gang om måneden.
Ud over de faste menighedsrådsmøder er rådets medlemmer tit involveret i forskellige udvalg, aktiviteter og opgaver i kirken.
Nogle af disse udføres sammen med andre frivillige. 

Læs mere om, hvad et menighedsråd kan lave på landsforeningens af menighedsrådets hjemmeside. 

Medlemmer

Carina Lykke Sax

Formand

Hanne Laursen 

Næstformand

Kjeld Kvist Simonsen

Kirkeværge 

Egon Jensen

Kasserer 

Margit Schumacher 

Kontaktperson

Anna T. Jespersen

Menighedsrådsmedlem 

Anette Kjær Lassen

Menighedsrådsmedlem

Benny Amstrup Jensen 

Menighedsrådsmedlem

Bente Myrhøj

Menighedsrådsmedlem 

Birthe Jensen 

Menighedsrådsmedlem

Elsbeth Jätmark

Menighedsrådsmedlem

Gitte Wiendel Jacobsen 

Menighedsrådsmedlem 

Hanne Juul

Menighedsrådsmedlem

Jan Sørensen

Menighedsrådsmedlem

Stine E. Kjær  

Menighedsrådsmedlem