Kirkebil

Vidste du, at Grenaa Menighedsråd har en aftale med Grenaa Taxa om kirkebilskørsel?

Det betyder, at du kan ringe til Grenaa Kirkekontor i åbningstiden (10.00 -13.00 & torsdag 14.00 -17.00) på tlf. 8632 1415 og lave en aftale om kørsel til og fra gudstjenesterne i Grenaa Kirke og i Simon Peters Kirke. 

Det betyder også, at du er velkommen til at ringe til os og lave en aftale om kørsel til og fra vores andre arrangementer, blandt andet sogneeftermiddage. Hvis I er flere der kan dele en taxa, vil det naturligvis være optimalt – så ringer I til os, og så bestiller vi den første del af kørslen. Hvis I får brug for kirkebilen uden for kontorets åbningstid – hvis det f.eks. bliver dårligt vejr søndag morgen, så kan I selv ringe til Grenaa Taxa – og sige, at det er en kirkebil, og at Grenaa Kirkekontor skal have regningen. 

Vi håber naturligvis, at man har forståelse for, at denne ordning primært er rettet mod mennesker, der er gangbesværede eller ikke selv har mulighed for at komme til kirkearrangementerne.